Vytvořit téma

💡Jak vybrat prsní implantáty? Umístění.💡

VeroEstheticon
Praha · Vytvořeno: 19. 9. 2020

Jakmile se rozhodneme pro tvar, velikost, profil a povrch, zbývá si vybrat, kam si necháme implantát voperovat. Toto rozhodnuti však nemůžeme učinit jednostranně, nýbrž společně s naším lékařem, který by nám měl v této otázce odborně poradit a jeho názor bychom měly respektovat.

Může se stát, že v průběhu operace bude nutné změnit původně zvolené umístění implantátu, jelikož až v momentě, kdy je tkáň otevřena, je vidět její stav, který může být jiný než očekávaný.

Proto je též velmi důležité, abyste měly ve svého operatéra absolutní důvěru!


Umístění implantátu může být pod sval (submuskulární), pod žlázu (subglandulární) nebo dual plane (částečně pod sval a částečně pod žlázu).

1️⃣ Umístění pod sval: Implantát je umístěn pod prsní sval, což znamená, že je jím chráněn a pokud máte menší velikost mléčné žlázy, je dosaženo přirozenějšího vzhledu. Kromě toho je výhodou menší riziko poklesu způsobeného vahou implantátu, protože ho na místě drží kromě kůže ještě další tkáň. Nevýhodou je větší bolestivost v průběhu zotavování, jelikož chirurg musí při této metodě zvednout sval a manipulovat s ním. Pokud jste občas věnujete sportu nebo jste výkonnou sportovkyní, může být tato metoda vhodnou volbou pro vás z důvodu větší fixace.

2️⃣ Umístění pod mléčnou žlázu: Implantát je u tohoto postupu umístěn pod žlázu, což relativně snadný a rychlý chirurgický zákrok, zotavení po něm je navíc méně bolestivé. Nevýhodou této techniky je vyšší pravděpodobnost vzniku vlnění (rippling) či viditelnost okraje implantátu. To však může být řešeno jeho vyplněním - metodou přenosu vlastního tuku.

3️⃣ *Dual Plane: V tomto případě je implantát zakryt v horní části svalem a ve spodní části mléčnou žlázou. Existuje více postupů, jak Dual Plane provést, ten nejvhodnější vám díky svým zkušenostem doporučí váš operatér.


🙋‍♀️ A pro jaké umístění ses rozhodla ty?

🙋‍♀️ O jakém z nich uvažuješ, pokud jsi před operací?

Opravdu chcete odstranit tento obrázek?

0 komentářů

Opravdu chcete odstranit tento obrázek?

Informace zveřejňované na Estheticon.cz, nemohou v žádném případě nahradit osobní konzultace mezi pacientem a lékařem. Estheticon.cz nepodporuje komerční produkty ani služby.

Rádi vás vyslechneme
Zúčastněte se fóra Estheticonu. Už nám chybíte jen Vy!